​Korttidsarbete: Nu har de första ansökningarna beslutats

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 15:54 CEST

Korttidsarbete: Över 15 000 ansökningar inkomna det första dygnet

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 10:15 CEST

​Nu har ansökan om stöd för korttidsarbete öppnat

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 10:51 CEST

​Korttidsarbete: Viktigt med noggranna förberedelser av ansökan

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 10:43 CEST

Nytt regerings­uppdrag: Hur kan ERUF möta effekterna av covid-19?

Nyheter   •   Mar 30, 2020 08:59 CEST

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, kan möta effekterna av covid-19.

Uppdraget handlar om att förbereda och vidta åtgärder för att inom regionalfondsprogrammen kunna möta de ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet.

I de nio regionalfondsprogram som förvaltas i Sverige återstår 800 miljoner kronor i investeringskapital för att stödja exempelvis företagande, digitalisering och innovation och det är alltså de pengarna det handlar om.

- Tillväxtverket välkomnar dagens regeringsbeslut och har redan påbörjat en dialog med Sveriges 21 regioner om hur återstående medel i regionalfondsprogrammen kan prioriteras för att möta näringslivets behov, både på kort och lång sikt, säger Patrik Sällström, ställföreträdande avdelningschef på Tillväxtverket.

Läs vidare »

​Stödet till korttids­­arbete kräver lagändring

Nyheter   •   Mar 26, 2020 09:26 CET

Det nya coronaviruset har skapat ett mycket ansträngt läget för många svenska företag,  regeringen har därför föreslagit ändringar i Lagen om korttidsarbete (2013:948), en ändring som dock ännu inte är beslutad av riksdagen. Avsikten med lagändringen är att alla företag som uppfyller kriterierna ska ha möjligt att ta del av stödet. Stödet är ett så kallat rättighetsstöd.

Tillväxtverket fick uppdraget att hantera stödet om korttidsarbete av regeringen måndagen den 16 mars. Sedan dess har vi arbetat intensivt med att utreda förutsättningarna för stödet, dimensionera och anpassa systemstöd och sätta en organisation för att kunna ta emot och behandla alla ansökningar som förväntas komma.

När är förutsättningarna på plats?

Det är först när lagen är beslutad som Tillväxtverket kan tillämpa lagen och det är först då som alla förutsättningar för stödet är satta. För att ändringen i lagen ska kunna beslutas måste lagförslaget granskas av utskotten i riksdagen. Det är finansutskottet som granskar lagförslaget om korttidsarbete. Under utskottsarbetet kan de politiker (från samtliga riksdagspartier) som är med i utskottet föreslå ändringar jämfört med regeringens förslag. Utskottet lämnar sedan sitt förslag till riksdagens kammare. Lagförslaget kommer sedan att diskuteras i kammaren och sedan tar riksdagen beslut om lagändringen.

Många känner oro

Vi på Tillväxtverket förstår att situationen är mycket svår för väldigt många företagare och att många känner både oro och frustration. Vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats, rusta organisationen för att ta emot ansökningar och att söka svar på alla frågor vi får. Tyvärr har vi inga möjligheter att svara på enskilda företagares frågor eller ge förhandsbesked om ansökningar men vi samlar alla frågor vi får och publicerar svar löpande på vår webbplats, i takt med att ramverket för stödets utformning klargörs. Vi för också täta dialoger med vår uppdragsgivare och med andra myndigheter för att skapa förutsättningar för en smidig hantering av ansökningar.

Ansökningen öppnar 7 april.

Här samlar frågor och svar om korttidsarbete

Läs vidare »

​Stödet till företagen har högsta prioritet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 08:09 CET

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att skyndsamt administrera stödet för så kallat korttidspermittering. Stödet ska vara på plats den 7 april men kan sökas retroaktivt från den 16 mars.

- Situationen för många svenska företag är idag mycket pressad. Möjligheten till korttidpermittering är en viktig åtgärd och ett uppdrag som har högsta prioritet för Tillväxtverket, säger Tim Brooks avdelningschef Företag.

Löpande information på webbplatsen

Tillväxtverket arbetar nu med alla resurser tillgängliga för att få fram en struktur så att berörda företag ska kunna ansöka om stödet så snart som möjligt.

Många vänder sig till Tillväxtverket med frågor. Vi jobbar löpande med att uppdatera informationen kring stödets utformning.

Läs mer på vår webbplats.

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Läs vidare »

​Fokusera på samhällsutmaningarna

Nyheter   •   Mar 11, 2020 13:09 CET

Mångfald i näringslivet – Ny rapport

Nyheter   •   Feb 21, 2020 09:13 CET

Mångfalden i näringslivet ökar och företag som drivs av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt. Det visar rapporten Mångfald i näringslivet som sammanställts av Tillväxtverket utifrån olika undersökningar som myndigheten tar fram.

Turismen fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 09:40 CET

Turismen fortsätter att växa i Sverige. Totalt blev det 67,8 miljoner gästnätter 2019, en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med omkring 3 procent om året i genomsnitt.

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • niybklwyashr.kdwjepxllaebekrrgfg@tbfilnllvweaxvftvvcerzskelkt.hssepx
 • 08-6819215
 • 070-6019215

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • jefjnnuly.tbwencimkzervvbosp@tdoiljhlvlzaxudtvumerickezit.uusehx
 • 08-6816571
 • 072-5652365

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Adress

 • Tillväxtverket
 • Västgötagatan 5
 • Box 4044 102 61 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida