Följ Tillväxtverket

Taggar

Antal företag som drivs av kvinnor resp män 2006-2010 Västernorrland
Kvinnors företag, Västra Götaland

Kvinnors företag, Västra Götaland

Dokument   •   2012-12-04 09:00 CET

Västra Götaland företag

Västra Götaland företag

Dokument   •   2012-12-04 09:00 CET

Västra Götaland omsättning

Västra Götaland omsättning

Dokument   •   2012-12-04 09:00 CET

Västra Götaland sysselsättning

Västra Götaland sysselsättning

Dokument   •   2012-12-04 09:00 CET

Antal företag som drivs av män resp kvinnor 2006-2010 Norrbotten Västerbotten
Norrbotten företag

Norrbotten företag

Dokument   •   2012-11-14 09:50 CET

Norrbotten omsättning

Norrbotten omsättning

Dokument   •   2012-11-14 09:50 CET

Norrbotten sysselsättning

Norrbotten sysselsättning

Dokument   •   2012-11-14 09:50 CET

Västerbotten företag

Västerbotten företag

Dokument   •   2012-11-14 09:50 CET

Västerbotten omsättning

Västerbotten omsättning

Dokument   •   2012-11-14 09:50 CET

Västerbotten sysselsättning

Västerbotten sysselsättning

Dokument   •   2012-11-14 09:50 CET

Uppsala sysselsättning

Uppsala sysselsättning

Dokument   •   2012-11-12 10:51 CET

Uppsala omsättning

Uppsala omsättning

Dokument   •   2012-11-12 10:51 CET

Uppsala företag

Uppsala företag

Dokument   •   2012-11-12 10:51 CET

Antal företag som drivs av kvinnor resp män 2006-2010 Uppsala
Örebro sysselsättning

Örebro sysselsättning

Dokument   •   2012-11-12 10:43 CET

Örebro omsättning

Örebro omsättning

Dokument   •   2012-11-12 10:43 CET

Örebro företag

Örebro företag

Dokument   •   2012-11-12 10:43 CET

Antal företag som drivs av män resp kvinnor 2006-2010 Örebro