Följ Tillväxtverket

Axplock för tillväxt - vår nya digitala årsberättelse

Nyhet   •   Feb 26, 2018 10:41 CET

Tillväxtverket har lämnat in sin årsredovisning och i samband med det publiceras även den digitala årsberättelsen Axplock.

– Vårt arbete skär in i så många viktiga samhällsfrågor och det vill vi visa på ett nytt sätt, säger kommunikationschef Susanne Eklöf.

Tillväxtverket får fler och fler uppdrag från regeringen som handlar om regional tillväxt och om att företag ska ha förutsättningar att växa i hela landet.

– För att lyckas med det behövs människor, eftersom tillväxt uppstår i nya tankar och på platser som tänker framtidsinriktat. Vi vill också att det ska vara enkelt att driva företag. Vi vill ge en bild av vad vårt arbete i vardagen betyder för framtidens Sverige som kompletterar siffror och tabeller, säger Susanne Eklöf.

I Axplock går att läsa om nya grupper som kommer i jobb, klimatsmart teknik som sprider sig i världen och nya värden som växer fram i samhällsplaneringen. Axplock beskriver även en del av det regionala tillväxtarbetet som sker med stöd av EU.

Besök Axplock för tillväxt

Tillväxtverkets årsredovisning 2017