Följ Tillväxtverket

Industriföretagens digitalisering i fokus på rundabordssamtal med Tyskland

Nyhet   •   Jan 31, 2017 14:02 CET

Näringslivets digitalisering och möjligheterna att dela kunskap och erfarenheter diskuteras vid ett rundabordssamtal idag, 31 januari, där Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf deltar.

Samtalet hålls i Stockholm och arrangeras av Näringsdepartementet, Tysk-svenska Handelskammaren och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Mötet hålls i samband med den tyska förbundskanslern Angela Merkels besök i Sverige.

Syftet med initiativet är att bygga en plattform för långsiktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och skapa möjligheter för nätverksbyggande.

Tillväxtverket ansvarar för ett av de fyra konkreta samarbeten som Angela Merkel och Stefan Löfven presenterar och rör digitalisering av små och medelstora företag.

- Genom det här samarbetet kan vi erbjuda ett antal företag besök i framstående industrimiljöer i både Tyskland och Sverige, där digitaliseringen har kommit långt. Företagen får ta del av smarta lösningar, utbyta erfarenheter och lära tillsammans med företag av samma storlek som delar samma utmaningar. På så vis ökar kunskapen om digitaliseringens möjligheter, samtidigt som utökade nätverk kan ge nya samarbeten och affärer, säger Gunilla Nordlöf.

Digitaliseringslyftet är ett av fem uppdrag Tillväxtverket har inom ramen för Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Regeringens pressmeddelande om innehållet i det svensk-tyska innovationspartnerskapet