Följ Tillväxtverket

Livsmedelsföretag samverkar i ny form

Nyhet   •   Okt 16, 2017 15:08 CEST

Flera livsmedelsföretag och branschaktörer har skrivit under en avsiktsförklaring där de förbinder sig att vara med och bilda en ny gemensam arena för livsmedelssektorn.

Den nya arenan blir ett samarbetsforum där forskning, utveckling och innovation kan stärkas i livsmedelskedjans alla led, från produktion till konsumtion och export.

- Det finns ett stort engagemang för arenan från alla håll. De signerande företagen och andra organisationer är viktiga för att få alla pusselbitar på plats, säger Anna Wikström, projektledare på Tillväxtverket.

Livsmedelssektorn är Sveriges fjärde största industrigren. Genom ökad samverkan mellan branschens aktörer ökar förutsättningarna för att driva och utveckla en världsledande livsmedelskedja. Motsvarande framgångsrika samarbeten finns till exempel inom den svenska stål- och järnindustrin.

Bildandet av en gemensam arena för livsmedelssektorn är en del av regeringens livsmedelsstrategi. Syftet är att skapa ökad konkurrenskraft, stärkt lönsamhet och ökad hållbar produktion inom hela livsmedelskedjan.

Uppdraget Arena för livsmedel

Blogginlägget Svensk mat har guldläge för export

Mer information:

Anna Wikström 070-5731609