Följ Tillväxtverket

Taggar

Tillväxtverket 70 företagande 62 entreprenörskap 44 digitalisering 9 kulturella och kreativa näringar 8 starta företag 6 pris 6 Startupbolag 5 besöksnäring 5 kompetensförsörjning 5 turism 5 integration 4 Hållbarhet 4 nyanlända 4 miljöteknik 4 verksamt.se 3 turistnäring 3 förenkling 3 gunilla nordlöf 3 socialt företagande 3 sociala företag 3 startup 3 Sida 3 innovation 2 regional utveckling 2 miljö 2 restaurang 2 socialt entreprenörskap 2 regional tillväxt 2 arbetsintegrerande sociala företag 2 EU-stöd 2 Startup-Sweden 2 regelförenkling 2 Strategiforum 2 Östersjöstrategin 2 företagsstöd 2 Mikael Damberg 2 internationalisering 2 tillväxt 1 tävling 1 snabbspår 1 statistik 1 nationella regionalfondsprogrammet 1 Förenklingsresan 1 regionindelning 1 hållbar tillväxt 1 kommersiell och offentlig service 1 Startup_Sweden 1 livsmedelsverket 1 indelningskommittén 1 årets studentföretagare 1 Kulturrådet 1 småföretag 1 varsel 1 entreprenörskapsforskning 1 demo miljö 1 verksamhetsbidrag 1 konferens 1 myndigheten för yrkeshögskolan 1 östersjön 1 Bright Red Future 1 EU-projekt 1 Hållbara Gotland 1 creative business cup 1 jordbruksverket 1 årsredovisning 1 arbetsintegerande sociala företag 1 miljömål 1 Bazar Entreprenörshub 1 remissvar 1 innovationsmiljöer 1 flygskatt 1 tillväxthinder 1 cleantech 1 regionalt investeringsstöd 1 kompetensindikator 1 migration 1 e-legitimationsnämnden 1 skolverket 1 demo environment 1 Företagsaccelerator 1 regionala stöd 1 projektmedel 1 hållbar stadsutveckling 1 arbetsförmedlingen 1 transporter 1 HDU-rapporten 1 Ulrika Nisser 1 hållbar destinationsutveckling 1 gles- och landsbygder 1 näringsminister 1 smart specialisering 1 företagsfrämjande 1 miljömålsrådet 1 regioner 1 strukturomvandling 1 glasriket 1 snabbspår för företagande 1 podcast 1 klimat 1 östersjö 1 checklista 1 Strategy Forum 1 hållbar turism 1 EU 1 upphandling 1 landsbygdskommittén 1 ASF 1 kulturföretag 1 näringsliv 1 Norra Mellansverige 1 export 1 Östersjöregionen 1 skatter 1 mångfald 1 förenklling 1 start-up 1 glesbygd 1 samhällsplanering 1 öppna data 1 investeringsstöd 1 eu-program 1 generaldirektör 1 EU Strategy for the Baltic Sea Region 1 EU-fonder 1 #förenkling #regler #tillväxtverket 1 innovationsmiljö 1 DemoMiljö 1 energi 1 transportbidrag 1 It's a wrap 1 regionala företagsstöd 1 kluster 1 servicelösningar 1 kompetensplattformar 1 regionala dialoger 1 regelrådet 1 EU-kommissionen 1 hdu 1 Visa alla taggar
Nya mätmetoder ska visa värdet av de kulturella och kreativa näringarna

Nya mätmetoder ska visa värdet av de kulturella och kreativa näringarna

Nyheter   •   Aug 17, 2016 09:20 CEST

Sverige saknar till skillnad från exempelvis Storbritannien en samlad statistik för de kulturella och kreativa näringarna, vad gäller exempelvis omsättning, antal sysselsatta, antal företag m.m. Den ekonomiska statistiken behöver utvecklas så att den kan illustrera hur näringarna bidrar t.ex till svensk export och tillväxt. Tillväxtverket är en av fem myndigheter som deltar i arbetet.