Följ Tillväxtverket

87,5 miljoner till riskkapitalsatsning i fem län. Pressmeddelande från Nutek

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2009 13:47 CET

EU-stöd på 87,5 miljoner kronor har beviljats till en riskkapitalfond som ska investera i företag i Örebro, Södermanland, Östergötland, Uppsala och Västmanlands län. Det är den enskilt största EU-satsningen i Östra Mellansverige hittills. Fonden kommer att hanteras av ALMI Invest Östra Mellansverige.

Syftet med fondbolaget ALMI Invest Östra Mellansverige är att i nära samarbete med regionala aktörer främja nyföretagande och tillväxt i små och medelstora företag i regionen och överbrygga det marknadsgap mellan efterfrågan och tillgång på kapital som finns när det gäller mindre riskkapitalinvesteringar.

Fondens målgrupp är främst små och medelstora företag i tidiga skeden som har god marknadspotential, befinner sig i kommersialiseringsfas eller expansionsfas och har behov av ägarkapital på mellan en och tio miljoner kronor.

- Satsningen bygger på en djup och bred förankring i regionens näringsliv. Ett aktivt nätverk byggs upp med affärsänglar, riskkapitalaktörer, styrelseproffs och mentorer. Verksamheten sker i nära samverkan med banker, företagarorganisationer och berörda myndigheter. ALMI Företagspartners och medfinansiärernas etablerade kontakter med företag och intresseorganisationer i de fem länen ska utnyttjas till fullo, säger Anders Risberg, Nutek, chef för regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige.

Liknande riskkapitalsatsningar har beviljats i fyra andra programområden; Småland och Öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län), Stockholms län, Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmlands län) och Västsverige (Västra Götaland och Hallands län).

Nutek är förvaltande myndighet för EU:s åtta regionala strukturfondsprogram för ökad konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige. Strukturfondsarbetet i Sverige finansieras ur de två strukturfonderna; Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. För programperioden 2007-2013 har Sverige tilldelats cirka 15 miljarder kronor i strukturfondsmedel.

Ytterligare information

Anders Risberg, programchef Östra Mellansverige Tillväxtverket (tidigare Nutek)
08-681 95 49

Stefan Enevad, handläggare Tillväxtverket (tidigare Nutek)
08-681 95 79

Jan Bengtsson, vd ALMI Invest AB
Tel: 070-8604771