Följ Tillväxtverket

Åtta områden utvecklar natur- och kulturupplevelser i ny satsning

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2016 09:02 CEST

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets nya satsning på besöksnäringen. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

De utvalda områdena är Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB, Västarvet samt fem kommuner i Västerbotten med Nordmalings kommun som projektägare.

Satsningen pågår under åren 2016-2019 och omfattar 40 miljoner kronor. Pengarna ska användas till konkret produktutveckling tillsammans med utvalda företag. De åtta områdena ska stärka och utveckla klustersamarbeten som leder till innovativa produkter och upplevelser hela vägen från resa till att bo, äta och göra. Målet är att få fram ett ökat utbud av exportmogna produkter som utvecklas tillsammans av företag och offentliga aktörer.

De åtta områdena har valts ut därför att de har tydliga mandat, etablerade samverkansstrukturer samt resurser och kompetens att driva komplexa utvecklingsprojekt med privata och offentliga aktörer. De har även företag som har förutsättningar att kvalitetssäkra och leverera de produkter som efterfrågas av internationella besökare.

- Besöksnäringen i Sverige stärker ekonomin och skapar jobb. Genom den här satsningen öppnar vi dörrar och river barriärer för att stärka turistföretagens konkurrenskraft. Tillsammans flyttar vi fram Sveriges position som ett attraktivt land med spännande erbjudanden inom just natur- och kulturturism, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Mer information:

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket 08-681 96 37

Ulrika Nisser, projektledare Tillväxtverket 080-681 65 55

Kontaktuppgifter till de åtta utvalda projektägarna:

Region Blekinge: Heleen Podsedkowska, projektledare, tel 0768-55 83 00,

Leif Wictoren, länsturismchef, 0703-88 77 77 

Region Dalarna: Lotta Magnusson, besöksnäringsstrateg, 023-77 70 63, 070, 520 79 59

Region Uppsala, Visit Uppland: Karin Södergren, regional destinationsutvecklare, tel 018-18 21 13, 076-118 21 10

Region Östergötland: Susanne H Fredriksson, länsturismchef, tel 010-103 65 32, 0709-58 72 62

Smålands Turism AB: Lena Larsson, vd, tel 036-35 12 75, Anna Hegethorn, projektledare, tel 036-35 12 73

Tourism in Skåne: Carla Aguirre Munoz, vice vd, el 040-675 34 58, 0725-66 73 90

Västarvet: Marie Fors, projektledare, tel 0739-86 30 34, Marie Linde, Turistrådet Västsverige 031-81 83 07

Nordmalings kommun: Conny Nordendahl, näringslivschef, tel 0930-143 85, 0730-34 55 50

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap inom besöksnäringen. Tillväxtverket ansvarar också för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.