Följ Tillväxtverket

EU-investering ger nytt riskkapital till svenska företag

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 13:11 CEST

Tillväxtverket och den Europeiska investeringsfonden, EIF, har i dag tecknat avtal för att skapa The Swedish Venture Initiative, en ny fond i fond-lösning som möjliggör investeringar på drygt en miljard kronor i tillväxtföretag i tidiga faser.

Fonden kommer att ha tillgång till ungefär 600 miljoner kronor för investeringar av riskkapital i ett tidigt skede. Med privat medfinansiering ger det totalt investerings-möjligheter för drygt en miljard kronor till svenska företag.

Små och medelstora företag kan få finansiering genom minst tre fondförvaltare som kommer att utses. Lösningen har möjliggjorts med stöd av EU-medel från det nationella regionalfondsprogrammet och the European Fund for Strategic Investments, EFSI, som ingår i EU-kommissionens Investment Plan for Europe.

I dag, fredag, signerar Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Pier Luigi Gilibert, vd för EIF, avtalet i närvaro av näringsminister Mikael Damberg.

- Det här är ett nytt sätt för Tillväxtverket att genom en fond i fond-lösning tillsammans med privata aktörer erbjuda offentligt riskkapital. Vi skapar möjligheter för lovande företag i tidiga tillväxtfaser att ta del av investeringar på sammanlagt drygt en miljard kronor, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

I vår arrangerar EIF informationsmöten kring The Swedish Venture Initiative. Därefter går EIF ut med en utlysning för att hitta minst tre lämpliga fondförvaltare.

Mer information:

Tim Brooks 08-681 91 25

Göran Lättman 08-681 94 83

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens insatsområden är kapitalförsörjning för svenska företag. Under nuvarande strukturfondsperiod (2014-2020)görs satsningar med drygt 0,6 miljarder kronor från EU och närmare 0,7 miljarder kronor i nationell medfinansiering, totalt närmare 1,3 miljarder kronor inom de regionala strukturfondsprogrammen, Dessutom görs det inom det nationella regionalfondsprogrammet två nya satsningar på finansieringsinstrument, en fond-i-fond (The Swedish Venture Initiative) och en riskka­pitalfond som ska investera i företag som bidrar till att reducera utsläpp av koldioxid. En fond-i-fond är en fond som investerar i andra fonder.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.