Följ Tillväxtverket

​Fördjupad juridisk analys ger Tillväxtverket stöd i tolkning om aktieutdelningar

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2020 11:37 CEST

Idag torsdag har Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf träffat finansutskottets ledamöter för att informera om arbetet med korttidsarbete och samtala om aktieutdelningar i samband med stödet.

Tillväxtverket har varit tydlig med att vi gör en liknande tolkning av lagen som finansutskottet, det vill säga att det är olämpligt att ett företag uppbär statligt stöd samtidigt som man gör aktieutdelningar. Den informationen har funnits på vår webbplats sedan i slutet av mars.

Företag som gör aktieutdelningar bör vara medvetna om att stödet som beviljats endast är preliminärt. De har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger tillgrund när det preliminära beslutet fattas om en ansökan. Enligt lagen ska Tillväxtverket agera skyndsamt i att ta beslut om preliminära stöd och under stödets gång göra kontroller för att säkerställa att företagen följer lagen.

Aktieutdelningar inte förenligt med lagen

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen görs nu en fördjupad juridisk analys kring aktieutdelningar. Det preliminära resultatet av analysen ger Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar vid avstämningar och avslut samt att reglera stödet därefter. Aktieutdelningar är alltså enligt analysen inte förenligt med lagen om korttidsarbete.

- Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelningar,kommer vi att reglera stödet och kräva återbetalning, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör.

Konsekvenser för små företag

Tillväxtverket kommer nu att titta närmare på konsekvenser av detta särskilt för de många små företagen som har sökt stödet.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.