Följ Tillväxtverket

Företagens villkor och verklighet 2017 - Kompetensbrist drabbar även medelstora företag

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 08:35 CEST

Det går bra för svenska små och medelstora företag just nu. Sju av tio vill växa, men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det drabbar nu även de medelstora företagen, visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.

De företag som har starkast framtidstro och vill växa mest finns inom hotell och restaurang. Hos vård- och omsorgsföretagen däremot har tillväxtviljan sjunkit markant, med hela 16 procentenheter sedan förra undersökningen från 2014.

De hinder som företagen ser för att växa är framför allt svårigheten att hitta den personal de söker. Mer än vart fjärde företag i landet ser detta som ett stort tillväxthinder.

– Det vi nu ser är att problemet har breddats till även de medelstora företagen, från att tidigare mest gällt de större småföretagen. Branscherna bygg, tillverkning och transport ropar på folk, säger Olof Dunsö, analytiker på Tillväxtverket och projektledare för Företagens villkor och verklighet 2017.

En annan bild som framträder i undersökningen är att också i län med relativt hög arbetslöshet, som Blekinge och Örebro, är det svårt för företagen att hitta rätt kompetens. Fram träder ett tydligt matchningsproblem.

Andra tillväxthinder är lagar och myndighetsregler. Nästan vart fjärde företag ser detta som ett stort hinder för tillväxt och det gäller särskilt för företag inom transport och energi, vatten, el.

– Vi är många som vill att företag ska våga växa och anställa framöver. Jag hoppas att vi med hjälp av resultaten kan rikta våra insatser där de gör mest nytta. Framför allt behöver vi se till att företagen hittar rätt kompetens, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Fakta om undersökningen:

Vart tredje år sedan 2002 har Tillväxtverket gjort undersökningen Företagens villkor och verklighet. 10 000 små och medelstora företag har svarat på vilka möjligheter och svårigheter de upplever och hur de vill utveckla sin verksamhet. Det stora svarsunderlaget gör att resultaten går att bryta ner både för regioner och för branscher.

Mer om undersökningen och rapporten.

Mer information:

Olof Dunsö, analytiker och projektledare för Företagens villkor och verklighet 2017

olof.dunso@tillvaxtverket.se  08-681 92 14

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.