Följ Tillväxtverket

Internet ger nya affärsmöjligheter för turistföretag

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2009 08:53 CET

Internet blir en allt viktigare kommunikations- och marknadsföringskanal för turistföretag. E-handeln inom rese- och turistnäringen omsatte 30 miljarder kronor under 2008, en ökning med 20 procent jämfört med 2007. Detta konstateras i Tillväxtverkets nya rapport Kommunicera turism på nätet.

Internets snabba utveckling innebär på flera sätt nya förutsättningar för rese- och turistnäringen. Det gäller för företagen att känna till vilka möjligheter som erbjuds och hur de kan skapa nytta och effektivitet i relationerna med konsumenter och partners.

En genomtänkt affärsmodell som tar hänsyn till de nya förutsättningar som skapas genom Internet är av stor betydelse för turistföretagen, skriver rapportförfattarna Peter Hellman och Kristina Bergman.

- En viktig del i Tillväxtverkets insatser för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt inom svensk turistnäring är att bidra till att stärka kunskapsbildningen inom strategiskt viktiga områden. IT och Internet är ett sådant område, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för främjande av turistnäringen.

Ytterligare Information:

Peter Hellman, 0709-50 38 78

Kristina Bergman, 0731-40 51 46

Agneta Florin, ansvarig för turistnäringsfrågor, Tillväxtverket, 08-681 91 51

Bifogade filer

PDF-dokument