Följ Tillväxtverket

Kvinnors företagande ökar i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 09:00 CET

Fler kvinnor blir företagare. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att antalet företag som drivs av kvinnor ökade med 14 procent från 2006 till 2010 i Västra Götalandsregionen. Antalet anställda i kvinnors företag i länet ökade med 22 procent.

I hela landet ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 13 procent mellan 2006 och 2010, medan antalet företag som drivs av män steg med sju procent under samma period.

Nettoomsättningen i kvinnors företag i riket ökade med 38 procent och antalet sysselsatta steg med 22 procent. Även lönenivån i företagen ökade med 44 procent mellan 2006 och 2010. Nettoomsättningen totalt i kvinnors företag 2010 uppgick till 364 miljarder kronor.

− Företag som drivs av kvinnor har utvecklats i en mycket positiv riktning i Västra Götalandsregionen, trots finanskris och lågkonjunktur. Det är ingen tvekan om att kvinnors företagande är en tillväxtfaktor att räkna med, säger Gunilla Thorstensson, ansvarig för programmet Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket

Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket, 08-681 6587

Marie Sjövall, Västra Götalands-regionen, 070-643 2430

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Att ta fram och sprida statistik är ett sätt att synliggöra kvinnors företagande. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .

Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg

Bifogade filer

PDF-dokument