Följ Tillväxtverket

Ny öppen data om företagsledare på lokal nivå

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 11:12 CEST

Nu blir statistik om operativa företagsledare öppen för alla att använda. På Tillväxtverkets webb finns statistik ända ner på läns- och kommunnivå. Siffrorna visar till exempel att andelen kvinnor som är företagsledare ökar mest i Gävleborg.

Allt fler driver företag i Sverige. Mellan 2006 och 2014 ökade antalet operativa företagsledarefrån 435 000 till 540 000, visar statistiken. Procentuellt sett är det företagare med utländsk bakgrund som ökar mest, en uppgång med 50 procent. Omsättningen i dessa företag ökade med 64 procent i hela Sverige, att jämföra med svenska företagsledare som ökade omsättningen med 23 procent.

– Siffrorna för Jämtland sticker ut särskilt. I länet ökar omsättningen i företag som leds av en person med utländsk bakgrund med 190 procent. Motsvarande siffra för företagsledare med svensk bakgrund är 32 procent, säger Olof Dunsö, analytiker på Tillväxtverket.

Statistiken visar också att kvinnors företagande går starkt framåt i Sverige. Från 2006 ökade antalet anställda av en kvinna 343 000 till 543 000, alltså med 58 procent.

Ökningen är störst i Gävleborg; där ökade antalet anställda av en kvinnlig företagsledare med 171 procent, från 5 200 anställda till 14 000.

– Men ökningen är från en lägre nivå, kvinnor är fortfarande underrepresenterade som företagsledare. I Gävleborg var 22 procent anställda av en kvinnlig företagsledare, bara lite högre än riksgenomsnittet som är 19 procent, säger Olof Dunsö.

Den öppna statistiken kommer från SCB, Statistiska centralbyrån, och omfattar så kallade operativa företagsledare, alltså den person som leder företagets löpande verksamhet.

Mer om statistiken och länk till databasen om operativa företagsledare.

Ytterligare information: 

Olof Dunsö, analytiker 08-681 92 14

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.