Följ Tillväxtverket

Ryska besökare konsumerar mest i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2012 09:00 CET

De utländska marknaderna blir allt viktigare för svensk turism. Tillväxtverkets första kartläggning av 16 enskilda länder visar att besökare från Ryssland konsumerar mest; för 1166 kronor per person och dag.

Ryska besökare hamnar på åttonde plats enligt gränsundersökningen och står för 373 000 besök, motsvarande 2,2 procent av samtliga utländska besök. Sammanlagt konsumerade ryska besökare för cirka 1,4 miljarder kronor under sin Sverigevistelse 2011.

Besöken domineras av våra nordiska grannländer, Norge, Danmark och Finland, tillsammans med Tyskland. Det geografiska läget driver upp antalet endagsbesökare från dessa länder. Under 2011 gjordes sammanlagt 16,7 miljoner besök i Sverige av personer bosatta i andra länder.

Kineser gjorde drygt 68 000 besök i Sverige under 2011. Två tredjedelar besökte Stockholms län och därefter Sydsverige. Sammanlagt konsumerade kinesiska besökare för cirka 403 miljoner kronor under sin Sverigevistelse.

Kunskapen om utländska besök i Sverige är viktig för produktutvecklingen inom svensk turistnäring. Under hösten har Tillväxtverket för första gången tagit fram uppgifter från den stora gränsundersökningen IBIS 2011 för de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina. IBIS-undersökningen bygger på cirka 20 000 personliga intervjuer med utländska privat- och affärsresenärer när de lämnar Sverige. Undersökningen svarar bland annat på syftet med resan, konsumtion, transportmedel samt marknader och målgrupper.

 

Läs mer i rapporten på www.tillvaxtverket.se

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

 

Ytterligare information

Therese Lindberg, handläggare 08-681 91 03

 

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Bifogade filer

PDF-dokument