Följ Tillväxtverket

Sommarturismen: Långväga besökare ökade under sommaren 2010

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 17:39 CEST

Under sommaren 2010 ökade de totala volymerna på svenska hotell, stugbyar och vandrarhem med 4,4 procent och hamnade därmed över förra årets rekordnivåer. De utländska besökarnas övernattningar ökade med 5,7 procent.

Volymerna från utlandet fortsatte att öka under sommaren 2010. Övernattningarna från våra grannländer låg kvar på samma nivåer som 2009, vilket möjligen kan kopplas till en stärkt krona. Samtidigt fortsatte övernattningarna från övriga Europa att öka. Den allra största ökningen kom från marknaderna utanför Europa, plus 26 procent.

Totalt genererade sommaren 11,9 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Förutom ökningarna från utlandet fortsatte även den inhemska marknaden att växa med nästan fyra procent under sommaren (juni - augusti).

Boendeintäkterna ökade med totalt 10,6 procent. Störst ökning hade Stockholm, där intäkterna steg med 235 miljoner kronor, följt av Västra Götaland som ökade med nästan 83 miljoner kronor. Procentuellt var det Uppsala som ökade mest, plus 35 procent. För hotellen, som står för cirka 90 procent av de totala boendeintäkterna, ökade antalet sålda rum med sju procent och logiintäkten per sålt rum med fem procent.

– För att skapa en fortsatt och långsiktig tillväxt måste Sverigefrämjandet åtföljas av en koordinering av näringsfrämjandet på nationell nivå. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.  

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se .  

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör, 08-681 91 10

Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

Bifogade filer

PDF-dokument