Följ Tillväxtverket

Tillväxtverket samordnar insatser för turism

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2010 09:18 CET

Tillväxtverket och VisitSweden* har fått i uppdrag av regeringen att samordna verksamheterna inom de statliga myndigheter och bolag som har betydelse för besöksnäringens utveckling.

 Företagen inom besöksnäringen sysselsätter i dag cirka 160 000 anställda och näringen omsätter ungefär 244 miljarder kronor per år. För att ta tillvara den tillväxtpotential som finns i den svenska besöksnäringen och de unika upplevelser som Sverige har att erbjuda vill regeringen kraftsamla för att skapa ytterligare tillväxt och nya jobb.

 Tillväxtverket och Visit Sweden ska tillsammans leda arbetet i en samordningsgrupp för destinationsutveckling och ökad tillväxt inom besöksnäringen. Tillväxtverket ska fungera som samordnande myndighet för det näringsfrämjande perspektivet i turistpolitiken. VisitSweden genomför målgruppsanalyser och driver sitt arbete ur ett efterfrågestyrt perspektiv.

 De nya myndigheterna Trafikverket och Trafikanalys, som bildas den 1 april 2010, kommer tillsammans med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Vinnova att ingå i samverkansgruppen.

 - Besöksnäringen växer starkt i hela Sverige. Det är en näring som har en enorm potential, inte minst i glesbygdsområden. Vi har länge önskat ta ett samordningsansvar och det är glädjande att vi nu kan sätta igång med det arbetet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 Tillväxtverket är sedan tidigare ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och besöksnäringens utveckling i Sverige.

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket 08-681 91 10

Lars Nyberg, senior advisor Tillväxtverket, 08-681 94 62

 

 * VisitSweden är en myndighet som till lika delar ägs av staten via Näringsdepartementet och den svenska besöksnäringen.

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

 

Bifogade filer

PDF-dokument