Följ Tillväxtverket

Turiståret 2009: Utländska övernattningar i Sverige ökar, minskad turism i övriga Europa

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:00 CET

Under 2009 ökade volymerna på svenska boendeanläggningar med 2,1 procent. Utländska besökares övernattningar ökade med 3,3 procent och hamnade därmed över förra årets rekordvolymer. Resandet till och inom övriga Europa beräknas samtidigt ha minskat med över fem procent*.

 Lågkonjunkturen bidrog till att affärsresandet minskade kraftigt under förra året. Samtidigt har privatresenärer och besökare från utlandet bidragit till ytterligare ett år med rekordvolymer i Sverige. Det är framför allt de billigare boendeformerna som ökat.

 Övernattningarna på campingplatserna ökade med 6,1 procent och på förmedlade privata stugor och lägenheter var ökningen 4,4 procent. På hotellen låg övernattningarna kvar på samma nivå som under 2008, men antalet sålda rum minskade med tre procent och de totala logiintäkterna minskade med hela 5,2 procent.

 Ökad marknadsföring i våra grannländer och en svag krona har bidragit till en växande ström av utländska besökare. Valutasituationen ger dock bara en kortvarig effekt och är inget som på sikt kan stärka turismen eller den svenska turistnäringen.

 – För att skapa en långsiktig tillväxt inom svensk turism och turistnäring måste Sverigefrämjandet åtföljas av en koordinering av turistnäringsfrämjandet på nationell nivå. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Christina Lugnet, Tillväxtverkets generaldirektör.  

 Totalt genererades 51,8 miljoner övernattningar på de svenska boendeanläggningarna under 2009. De nordiska närmarknaderna ökade med nästan 12 procent. Vissa marknader utanför Norden, som till exempel Polen (plus 35 procent) och Italien (plus 20 procent) ökade kraftigt, men övernattningarna från Europa som helhet minskade med nästan två procent.

 Tillväxtverket är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för främjande av turistnäringen.

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se .  

Ytterligare information:

Agneta Florin, ansvarig turismprogrammet, 08-681 91 51

Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

 * Källa: UN World Tourism Organization, World Tourism Barometer, January 2010

Bifogade filer

PDF-dokument