Följ Tillväxtverket

Upphandling kan leda till beslut om avgift

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 16:56 CEST

Det gjordes ingen förenklad upphandling när Tillväxtverket bokade lokal och mat för sin medarbetardag.  Nu har Konkurrensverket skickat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm om att Tillväxtverket ska betala en upphandlingsskadeavgift på 45 000 kronor.

Tillväxtverket har tidigare redogjort för händelseförloppet när myndigheten bokade en medarbetardag i maj 2012.

”Sammanfattningsvis kan konstateras att Tillväxtverket inte genomfört en förenklad upphandling för lokal respektive mat”, skriver myndigheten i sitt yttrande till Konkurrensverket.

Nu har Konkurrensverket skickat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm om att Tillväxtverket ska betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Upphandlingen gäller Tillväxtverkets medarbetardag där kontraktets värde var på cirka 600 000 kronor.

-Vi kan konstatera att det inte genomfördes en förenklad upphandling av lokal och mat. Därför har vi ingen anledning att driva frågan vidare utan avvaktar Förvaltningsrättens beslut som vi sedan kommer att följa, säger avdelningschef Mattias Åsander.

 

Ytterligare information

Mattias Åsander, avdelningschef Administration 08-681 96 11

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Bifogade filer

PDF-dokument