80 procent permittering möjligt under januari-mars 2021

Nyheter   •   Jan 12, 2021 13:46 CET

​75 miljoner för att stärka och utveckla besöksnäringen

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2020 13:59 CET

​React-EU ska bidra till omställning i pandemin

Nyheter   •   Dec 21, 2020 15:19 CET

​Minskat klimatavtryck och kompetensutveckling för en hållbar livsmedelssektor

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2020 11:26 CET

​Städer och landsbygder – forskning, fakta och analys i ny rapport från Tillväxtverket

Nyheter   •   Dec 16, 2020 07:57 CET

​Remissvar angående "Stöd vid korttidsarbete i vissa fall"

Nyheter   •   Dec 11, 2020 17:38 CET

Tillväxtverket har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian "Stöd för korttidsarbete i vissa fall". Remissvaret har idag 11 december skickats till Finansdepartementet.

Hela remissvaret finns att läsa här

Läs vidare »

​Pressinbjudan till nationell konferens kring livsmedelsstrategin

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2020 10:58 CET

​Förutsättningar för korttidsarbete 2021

Nyheter   •   Dec 02, 2020 08:48 CET

Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. 

Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Lagändringen och tidigare beslutad förordningsändring syftar till att förtydliga hanteringen av stödet.

Läs mer om vad som gäller för stödmottagare 2021 på Tillvaxtverkets webbplats

Läs vidare »

​Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag – besked från Tillväxtverket om nuvarande stödperiod

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2020 16:00 CET

Promemoria om ändringar i lagen om korttidsarbete

Nyheter   •   Nov 27, 2020 18:48 CET

Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete. 

Ändringarna innebär bland annat att stödet för korttidsarbete förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Lagändringarna innehåller också förtydliganden kring vinstutdelning kopplat till korttidsstödet.

Lagändringen föreslås träda i kraft 15 februari 2021 men gälla retroaktivt från 1 december 2020. Sedan tidigare har regeringen tagit beslut om förordningsändringar som innebär en striktare hantering av stödet.

Tillväxtverket kommer nu att skyndsamt se över konsekvenserna av lagförslaget och förordningsändringarna och återkommer med mer information.

På regeringen.se kan du ta del av promemorian.

Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prxfespcs@uftifgllfyvaddxtijvejzrkwyetcp.shpeuh
 • 08-6819191

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • prwvesscs@iqtiixllrhvazjxtiuvenirksbetso.sowedw
 • 08-6819191

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Adress

 • Tillväxtverket
 • Västgötagatan 5
 • Box 4044 102 61 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida