Följ Tillväxtverket

Taggar

Karta  - fördelning av insatser som stärker socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

Karta - fördelning av insatser som stärker socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden.

Förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete

Förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete