Följ Tillväxtverket

Digitalisering - en outnyttjad potential i många småföretag

Nyhet   •   Jun 21, 2018 10:10 CEST

Företagens digitala utveckling varierar rejält mellan olika branscher.  Företag inom Information och kommunikation är mest digitaliserade. Minst digitaliserade är företag inom Bygg, visar Tillväxtverkets temarapport Digitalisering i svenska företag.

I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 har vi frågat företagen om hur de använder IT i sin verksamhet. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan inom vilka områden av företagens verksamhet som IT används. Dessutom är det skillnader mellan branscher och företagsstorlek vad gäller användningen av digitala lösningar.

Företagen använder framför allt digitalisering för att effektivisera sin verksamhet. Mer än 60 procent använder IT för sin administration. Däremot använder bara 14 procent i stor utsträckning digitala lösningar för att utveckla sina affärer.

- Den låga siffran visar att företag riskerar att missa affärsmöjligheter. För att lyckas framöver gäller det att göra digitalisering till en integrerad del i verksamheten och skapa nya affärer. De som inte tillvaratar digitaliseringens möjligheter fullt ut riskerar att konkurreras ut av mer effektiva och snabbfotade aktörer, säger Christina Henryson, chef för avdelning Kunskapsutveckling på Tillväxtverket.

Tillväxtverkets undersökning visar att mindre företag i lägre utsträckning är digitaliserade jämfört med större företag. Vikten av att öka spridningen av digital teknik i små och medelstora företag belyses också i OECD:s nya rapport om digitaliseringen i Sverige, Going Digital in Sweden.

- Tillväxtverkets satsning Digitaliseringslyftet, som lyfts fram i OECD:s rapport, är ett exempel på hur vi stödjer utvecklingen i denna målgrupp, säger Christina Henryson.

Rapporten Digitalisering i svenska företag

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017

Tillväxtverkets arbete med digitalisering

Mer information:

Josefine Lindell, 08-681 91 68