Följ Tillväxtverket

Megatrender påverkar regionernas tillväxt - omvärldsanalys

Nyhet   •   Jun 24, 2019 13:52 CEST

Vad betyder vår tids megatrender för arbetet med hållbar näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete? I Tillväxtverkets omvärldsanalys I takt med tiden beskrivs samhällsutvecklingen och hur den förändrar förutsättningar, villkor och behov inom dessa områden.

Syftet med omvärldsanalysen är att bidra till kunskapsutveckling och inspirera till samtal om de behov och förändrade förutsättningar som omvärldsutvecklingen leder till inom de områden där Tillväxtverket har uppdrag.

- Samhällsutvecklingen är mycket komplex, inte minst när det gäller näringslivet och regional tillväxt. Politiken behöver hantera frågor med allt större spännvidd. Det förändrar i sin tur förvaltningens roll och arbetsformer och kraven på effektivitet ökar, säger Christina Henryson, chef för avdelningen Kunskapsutveckling på Tillväxtverket.

Följande sex områden lyfter rapporten fram som centrala för att utveckla myndigheters arbete i en ny tid:

  • Fokusera på nyttan
  • Kunskap och analys är avgörande för värdeskapande
  • Använd data som den strategiska resurs den är
  • Säkerställ myndighetens relevans för uppdraget och målgrupperna
  • Stärk lärandet i den egna organisationen
  • Prioritera det utvecklingsorienterade ledarskapet

Rapporten I takt med tiden - en omvärldsanalys

Om Tillväxtverkets omvärldsarbete

Mer information:

AnnSofi Persson Stenborg, omvärldsstrateg 08-681 92 55