Följ Tillväxtverket

Nya länder med i finansiering av miljöteknik

Nyhet   •   Jan 16, 2017 10:11 CET

Nu kan företag söka finansiering för att etablera miljöteknik i andra länder. Demo Miljö finansierar miljöteknik som bidrar till att lösa miljöutmaningar kring bland annat vatten, avlopp och energi.

I denna satsning arbetar Tillväxtverket med 14 utvalda länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Nytt för 2017 är att Bolivia, Colombia och Guatemala är med i utlysningen.

För att kunna söka pengar ska miljöteknikföretagen ha en partner i något av de 14 länderna. Det går att ansöka bidrag för planering och demonstration.

– Affärer i den här typen av länder tar ofta lång tid. Planeringsbidraget är därför en bra möjlighet att hinna sätta sig in i marknaden. Det ökar chansen att det verkligen blir en affär, säger Karin Bengtsson, programansvarig på Tillväxtverket.

Under 2016 beviljade Tillväxtverket 18 projekt inom programmet och tyngdpunkten låg då på förnybar energi och solceller som ger energi till människor i utvecklingsländer utanför det utbyggda elnätet. Andra områden där det går att söka pengar för är hållbar stadsutveckling, vatten/avlopp och ekosystemtjänster.

Stödet är ett samarbete med Sida och en så kallad challengefond, vilket innebär att utlysningen är tävlingsinriktad. De bästa lösningarna får stödet. Företag från alla länder kan söka, inte bara svenska företag.

– Det finns stor efterfrågan på nya hållbara miljötekniklösningar i många av programmets länder. Stödet är en bra möjlighet för företag att komma ut med sina produkter på nya exportmarknader, säger Karin Bengtsson.

Tillväxtverkets utlysning är öppen till den 28 februari.

Kontaktpersoner:

karin.bengtsson@tillvaxtverket.se 08-681 91 60

samira.jabet@tillvaxtverket.se 08-681 91 29

linda.backman@tillvaxtverket.se 08-681 77 32

  

Mer information om Demo Miljö

More information about Demo Environment