Följ Tillväxtverket

Plattform blir Råd för hållbara städer

Nyhet   •   Dec 27, 2017 15:34 CET

Plattformen för hållbar stadsutveckling blir Rådet för hållbara städer. Rådet består av tio myndigheter och kommer att ledas av Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro.

Det var 2014 som Tillväxtverket fick i uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket bilda plattformen för frågor om hållbar stadsutveckling.

Det nya uppdraget Rådet för hållbara städer sträcker sig till 2022 och ytterligare fem myndigheter deltar: Formas, Vinnova, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes.

Tillväxtverket driver flera insatser för hållbar stadsutveckling och flera EU-projekt pågår inom området. Nyligen publicerades också rapporten Utveckla svenska städer.

Mer om Tillväxtverkets insatser och projekt för levande och hållbara städer

Rapporten Utveckla svenska städer

Regeringens pressmeddelande om bildandet av Rådet för hållbara städer