Följ Tillväxtverket

Sju möjligheter att söka EU-finansiering i hela Sverige

Nyhet   •   Dec 17, 2019 14:21 CET

Driver du projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt? Just nu erbjuder sex olika EU-program, med stor geografisk spridning i landet, sju möjligheter att söka finansiering.

Det handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, bredbandssatsningar, att stödja små och medelstora företag att växa, främja hållbara transporter, stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi bland annat genom att främja energieffektivitet och användningen av förnybar energi.

Tillväxtverkets aktuella EU-utlysningar

Eufonder.se – guide till EU-programmen i Sverige 

Inspiration och resultat från EU-projekt