Följ Tillväxtverket

Statistik underlättar matchning på arbetsmarknaden

Nyhet   •   Feb 29, 2016 09:58 CET

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Drygt vart femte småföretag upplever till exempel att bristande tillgång på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Hittills har det dock varit svårt att hitta bra data om regionala matchningsindikatorer, särskilt på regional nivå. Nu finns det en ny databas med regionala matchningsindikatorer för att underlätta regionala analyser av kompetensförsörjningen.

Regionala matchningsindikatorer finns inom följande fyra områden:

  • Efterfrågan på arbetskraft
  • Arbetskraftsutbud
  • Matchning
  • Regionala förutsättningar

Statistiken är uppdelad på län.

Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglab och Tillväxtverket, som finansierar förvaltning och framtida uppdateringar.

SCB:s databas för regionala matchningsindikatorer