Följ Tillväxtverket

​Tillväxtverket beviljar 4 miljoner kronor för att sprida kunskap om entreprenörskap och innovation

Nyhet   •   Nov 26, 2020 09:46 CET

Tillväxtverket beviljar 4 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för åren 2021-2022 till tre nationellt verksamma organisationer som sprider forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling. 

Tillväxtverket har fördelat stöd för år 2021-2022 genom att bjuda in alla organisationer som uppfyller kraven att söka verksamhetsbidrag för att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling. Medel har beviljats till Entreprenörskapsforum 2 400 000 kronor, Esbri 800 000 kronor och Hushållningssällskapet 800 000 kronor.

Alla tre organisationer som nu beviljats stöd har sedan tidigare lång erfarenhet av att sprida forskningsbaserad kunskap. De uppfyller också de höga krav som ställs för att kunna vara en brygga mellan forskning och näringsliv.

-Att finansiera spridning av forskningsbaserad kunskap är ett komplement till vårt eget arbete. Det gynnar ett brett lärande och en utveckling av insatser som görs för stärkt konkurrenskraft, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag och regioner står inför i olika delar av landet är ett av våra viktigaste verktyg.

Mer information

Josefine Lindell, analysenheten, Tillväxtverket 

josefine.lindell@tillvaxtverket.se