Följ Tillväxtverket

Innovativ handel driver på tillväxt

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2010 11:00 CEST

Konsumtionen spelar en viktig roll som drivkraft för ekonomisk tillväxt. Det är i växelverkan mellan förändrade köpbeteenden och företagandets villkor och möjligheter som innovationer uppstår. 

 Det är en av slutsatserna i Tillväxtverkets och Svensk Handels rapport Konsumtion och handel – En drivkraft för tillväxt, som presenteras vid ett lunchmöte i Stockholm på onsdagen. Rapporten tar upp detaljhandelns utveckling i Sverige utifrån ett långt tidsperspektiv, men med fokus på 1990-talet fram till i dag.

 Detaljhandeln har rationaliserats och varit innovativ och på så sätt ökat produktiviteten.Trenden går mot ökad storskalighet och industrialisering. Även om detaljhandeln är lokal/regional till sin karaktär har konsumenterna samtidigt blivit mer mobila.

 Den ekonomiska tillväxten ger människor ökat handlingsutrymme och förutsättningar för ändrat konsumtionsbeteende. Att konsumtionen får så starka effekter på branschens struktur hänger också ihop med nya lånemöjligheter. Erbjudanden om att låna pengar för köp i dag som betalas med framtida inkomster utvecklas snabbt.

 Handeln som bransch har blivit mindre beroende av enskilda butikers beslut utan utgör ett system av aktörer där handlingsutrymmet för enskilda butiksägare blir snävare. Samtidigt kan enskilda butiksägare få större vinstmarginaler om de utnyttjar branschens effektivisering. Erfarenheter från detaljhandeln kan öka förståelsen för utvecklingen inom andra tjänstebetonade näringar i ekonomin, enligt rapporten.

 

Beställ eller ladda hem rapporten på www.tillvaxtverket.se .

 

Ytterligare information:

 

Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket 08 - 681 91 10

Margareta Ternell, pressansvarig Svensk Handel 0706 - 42 00 16  

Kalle Westberg, projektledare Tillväxtverket 08 - 681 92 60

 

Bifogade filer

PDF-dokument