Följ Tillväxtverket

Nytt supportkontor hjälper företag få EU-medel

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2015 13:07 CEST

VINNOVA och Tillväxtverket satsar på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

VINNOVA och Tillväxtverket har tidigare separat finansierat sammanlagt sex olika supportkontor. Nu samlas istället den kompetens som finns i Sverige för att göra det enklare för små och medelstora företag att få kvalitativ kostnadsfri hjälp. Även stödet som Enterprise Europe Network (EEN) ger till små och medelstora inkluderas.

Supportkontoret ska kostnadsfritt hjälpa till med rådgivning, bland annat när det gäller vilka program som finns att söka i och hur en ansökan bör skrivas. Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i EUs forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020.

Det nya nationella supportkontoret koordineras av RISE Research Institutes of Sweden. Förutom de fyra RISE-instituten SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia, ingår även SwedenBIO, IVL, Uminova och LTU Business. Flera av dessa organisationer har tidigare arbetat med stöd till små och medelstora företags deltagande i EU-program.

I samband med denna satsning avvecklar VINNOVA det planeringsbidrag som tidigare fanns för små och medelstora företag som vill söka finansiering i Horisont 2020. Företagen hänvisas istället till den förstärkta hjälp som finns att få genom det nya supportkontoret.

Läs mer om Horisont 2020

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.